Oddział PTTK Tychy

Obecnie składki (zakup znaczków) można opłacać tymczasowo w firmie "ARKOP" Pracownia Reklamy
Al. Niepodległości 27a (w bloku naprzeciw Urzędu Skarbowego) w godzinach 7.00-16.00.
Wysokość składek na rok 2019 normalna 55,-zł, ulgowa (emeryci i renciści) 30,-zł, uczniowie 25,-zł

 

Uchwała nr 79/XIX/2018

 Zarządu Głównego PTTK z 8.09.2018 roku

 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK

 na rok 2019 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2019

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd

 Główny uchwala, co następuje:

 § 1

 1.

 Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2019 roku w następujących wysokościach:

 1) 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

 2) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

 3) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

 4) 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK

  w terminie do 31 grudnia 2019 roku

 
Pozostałe paragrafy Uchwały