Oddział PTTK Tychy

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, jako jedno z pierwszych stowarzyszeń w kraju od 2005 roku ubezpiecza swoich członków od NNW, swoją działalność statutową oraz kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

Na bezpiecznym szlaku

Ubezpieczenie obejmuje:  Śmierć w NNW do 12 500 PLN, Trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW do 25 000 PLN, Zawał serca lub udar mózgu do 8 000 PLN, Koszt protez do 3 000 PLN, Koszt operacji kosmetycznych w NNW do 3 000 PLN.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź na stronę  www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia

Koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych do 5 000 PLN.

Ubezpieczenie bagażu w KL do 2 000 PLN   Koszty ratownictwa na terenie całego świata  do 5 000 EUR

W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, niezwłocznie,  nie później niż w terminie 24 godzin, zgłoś się do lekarza. Zachowaj oryginały rachunków i faktur. Zgłoś zdarzenie do STU ERGO Hestia SA:  www.ergohestia.pl/zglos-szkode/  telefonicznie pod nr tel. 801 107 107 lub + 48 58 555 5 555  osobiście podczas wizyty w jednostce STU ERGO Hestia SA

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku za granicami RP zadzwoń do Centrum Alarmowego Mondial Assistance , tel. + 48 22 522 29 90, tel. + 48 22 232 29 90 

W przypadku gdy koszty leczenia za granicą RP pokrywasz samodzielnie, w ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia wypełnij formularz zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją  medyczną i rachunkami: www.ergohestia.pl/zglos-szkode