Oddział PTTK Tychy

Zarząd Oddziału:

Witold Bachaj - Prezes Oddziału

Jerzy Buś       - V-ce Prezes d/s Programowych

Teresa Kściuk - V-ce Prezes d/s Finansowych

Magdalena Szczepanek - Sekretarz

Maria Bielewicz - Członek

Andrzej Gierlata - Członek

Jacek Bar     - Członek

Komisja Rewizyjna:

Sylwia Mroczek - Przewodnicząca

Urszula Rabenda -

Ryszard Szner

Sąd Koleżeński:

Leon Sładek - Przewodniczący

Antonina Mazurek - Sekretarz

Ryszard Jabłoński

Andrzej Baron

Andrzej Gurgul

Kapituła Odznaczeń

Andrzej Gierlata

Jerzy Buś

Kazimierz Okoński