Historia oddziału

Historia oddziału

         W uzgodnieniu z Zarządem Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Turystyczno‑Krajoznawczego zebranie przedstawicieli kół powiatu tyskiego zostało zwołane w dniu 01-04-1957 w Tychach, na którym byli przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego PTTK i od tego czasu Oddział rozpoczął działalność. Na koniec 1957 roku oddział skupiał już 26 kół i 884 członków. Praca organizacyjna rozwijała się tak, że na koniec roku 1965 Oddział liczył już 1595 członków zrzeszonych w 33 kołach. W roku 1968 siedziba Oddziału została przeniesiona do Tychów, jako siedziby powiatu (przy nacisku władzy), Oddział utrzymywał biuro w Mikołowie, ale po upływie roku był zmuszony do jego likwidacji.  Praca organizacyjna nie została zahamowana o czym świadczyła rosnąca z roku na rok ilość członków i kół.  Oddział osiągnął najlepsze wyniki rozwoju w latach 1975 - 1980, kiedy to liczba członków przekroczyła 5600 osób. W tych latach nastąpiła widoczna poprawa działalności wszystkich ogniw naszego Towarzystwa. 

          Z inspiracji Komisji Młodzieżowej Oddziału szczególnie aktywnie rozwijała się turystyka i krajoznawstwo w szkołach. Ponad połowę członków stanowiła młodzież szkolna zrzeszona w SKKT. W 1988 roku powstało koło PTTK przy Studium Nauczycielskim, przy którym corocznie były organizowane szkolenia Organizatorów Turystyki.  Kadra Młodzieżowych Organizatorów Turystyki wspierała działalność opiekunów SKKT PTTK i równolegle rozwijała swoje zainteresowania turystyką i krajoznawstwem. Wiele z tych osób rozwijało swoje zainteresowania turystyczne zdobywając uprawnienia przewodnickie. Rozwój turystyki wśród młodzieży był wspierany finansowo przez Oddział, który w tym obszarze przeznaczył jeden autokar po kosztach eksploatacji do obsługi wycieczek szkolnych. Mimo znacznego spadku zainteresowania działalnością turystyczną zakładów pracy Oddział zrzeszał w 27 kołach zakładowych i osiedlowych ponad 2000 członków. Przy Oddziale PTTK aktywną działalność prowadził Klub Turystyczno-Narciarski „Śmig”. Klub w okresie swojej świetności zrzeszał 130 osób.

          W tym okresie była prowadzona szkółka narciarska, którą wspomagał finansowo Urząd Miasta Tychy. Oprócz wycieczek typowo turystycznych w okresie letnim, traktowanych jako przygotowanie kondycyjne do okresu zimowego, były organizowane wyjazdy dla zaawansowanych członków na najlepsze stoki europejskie. Oddział prowadził od 1969 roku usługi w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej. Na przełomie lat 80 i 90 głęboki kryzys w turystyce masowej i silna konkurencja spowodowały, iż wyniki pracy w zakresie turystyki zagranicznej były słabsze, niż w latach poprzednich. Organizował i nawiązał współpracę z biurami turystycznymi z Węgier, Bułgarii oraz ówczesnej Czechosłowacji i właśnie realizacja tych imprez zdecydowała o dobrych wynikach ekonomicznych przez kilka lat. Również na przełomie lat 80 i 90-tych rozpoczął się spadek liczby członków i tak
w 1995 roku oddział liczył 153 członków. Po okresie regresji powoli wzrastała ilość członków PTTK, a tym samym i kół.

 Prezesi Oddziału:

 • 1957 ÷ 1964 Tadeusz Apollo
 • 1964 ÷ 1968 Stefan Kołodziej
 • 1968 ÷ 1974 Stefan Michoński
 • 1974 ÷ 1977 Józef Magiera
 • 1977 ÷ 1992 Kazimierz Kubiak
 • 1992 ÷ 1996 Jan Karol Kołodziejczyk
 • 1997 ÷ 2009 Marek Broda
 • 2009 ÷ 2013 Przemysław Major
 • 2013 ÷ 2017 Kazimierz Okoński
 • 2017 ÷ 2022 Witold Bachaj
 • 2022 do nadal Sebastian Kuciel

Wszystkie funkcje w Zarządzie Oddziału pełnione są społecznie.
PTTK Oddział w Tychach liczy ponad 300 członków

 • Koło nr 5 przy KWK „Ziemowit” Lędziny - Koło powstało w 1957 roku Odznaczone Złotą Honorową Odznaką PTTK
 • Koło Przewodników Turystycznych im. Henryka Czyby - Koło powstało w 1960 roku W 2015 roku zostało odznaczone Złotą Honorową Odznaką PTTK. Przewodnicy aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez koła, kluby i oddział.
 • Koło nr 82 przy ZNP -  Koło powstało w 1972 roku.  Wielu członków posiada odznakę Zdobywca Korony Gór Polski.
 • Klub Turystyki Kolarskiej „GRONIE”  -  Koło powstało w 1998 roku na bazie Oddziałowej Komisji Kolarskiej. Zajmuje czołowe miejsca w konkursie ogólnopolskim na najaktywniejszy klub / koło kolarskie
 • Koło PTTK „Tychołazy”- Koło turystyczne Tychołazy przy Oddziale PTTK w Tychach powstało Stało się to 14 grudnia 2014 roku w schronisku na Szyndzielni, gdzie wybrano Zarząd, a wszystko to zostało zapisane przez kronikarza Tychołazów.
 • Szkolne koło Krajoznawczo-Turystyczne w Świerczyńcu  -  Najmłodsze Koło SKKT  Powstało po kilkuletnim uczestnictwie drużyn szkolnych
  w rajdach oddziałowych.  Opiekun Jerzy Buś.